HADŽ 2023

HADŽ 2023

 

Hadž 2023.

 Ovim obavještavamo zainteresirane kandidate da će Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj ove godine organizirati odlazak na hadž. Preliminarni polazak je 15. juna, povratak 8. jula 2023., a prijave se vrše isključivo na direktni link Ministarstva za hadž Saudijske Arabije

https://hajj.nusuk.sa/

 Prijava počinje otvaranjem profila (Create Account). Za otvaranje profila potrebno je ispuniti sva polja koja su označena crvenom zvjezdicom. Po otvaranju profila, kompletirati ga traženim podacima i priložiti kopiju prve stranice pasoša i jednu fotografiju pasoškog formata sa svijetlom pozadinom.

Nakon što podaci budu verificirani, na profilu će se pokazati: fotografija, ime i prezime, mejl adresa, broj telefona, nacionalnost i broj pasoša.

Kopiju profila, sa gore navedenim podacima, odmah u digitalnoj formi poslati Sekretarijatu IZBUŠ-a na mejl adresu: kontakt@izb.se

NAPOMENA:

Kao što se vidi, odlazak na hadž se ove godine obavlja po potpuno novim pravilima, pa je neophodno da svi kandidati za hadž budu dostupni, kako bi pravovremeno dobili sva potrebna daljnja uputstva.

Nažalost, još uvijek nemamo tačnu cijenu hadža, ali je sasvim sigurno da će to biti mnogo skuplje nego ranijih godina.

Kontakt telefon za dodatne informacije:

0763 102 447

0520 499 064

0701 150 561