🌹13. ONLINE PREDAVANJE 🌹

🌹13. ONLINE PREDAVANJE 🌹

Nedjelja 11.04.2021. u 19:30 ” U susret Ramazanu” družimo se sa uvaženim Vehid ef. Arnautom, šefom ureda za zekat pri Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
tema će biti o ZEKATU.
Zekat je treći od temelja vjere islama koji su spomenuti u vjerodostojnom hadisu, a koji glasi: “Islam se temelji na pet stvari…”
Obaveza davanja zekata je ustanovljena Kur’anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Allah dž.š. spominje zekat uporedo s namazom u velikom broju ajeta. Allahovom dž.š.
Poslaniku a.s. je davana zakletva da će se ova obaveza izvršavati. Od Džerira ibn Abdullaha r.a. se prenosi da je rekao: „Dao sam zakletvu Poslaniku a.s. da du obavljati namaz, davati zekat i upućivati savjete svakom muslimanu.“(Buharijin Sahih, u poglavlju o zekatu 1401.)
Ebu Bekr je poveo borbu protiv onih koji su uskratili davanje zekata, a za taj svoj postupak je uzeo kao argument riječi Allahovog Poslanika a.s.: “Zaista se pravo na život i imovinu zasniva na izvršenju obaveza, a obaveza koja se nalazi u imovini je zekat.” (Fethul-bari, 3/263.)
Zekat (2,5%) je obaveza svakog muslimana, razumnog, slobodnog, punoljetnog, koji dosegne visinu nisaba (43 620 kr )u svom imetku i bude kod njega tokom godinu dana.
A više o toj temi kazat će nam ako Bog da naš predavač.
💚DOBRO DOŠLI💚