Pravilnik o članarini

  

PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ ČLANARINI I VJERSKIM USLUGAMA

 

Član 1.

Pravilnik regulira:

 • prava koja se stječu redovnim plaćanjem članarine,
 • vjerske usluge za članove Islamske zajednice i
 • vjerske usluge za nečlanove Islamske zajednice.

OPĆE ODREDBE

Član 2.

 1. Punoljetni muslimani koji prihvate Statut Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj i njenih lokalnih džemata i Pravilnik o članarini i vjerskim uslugama imaju pravo putem pristupnice postati članom Islamske zajednice i putem Porezne uprave plaćati članarinu.
 2. Članom Islamske zajednice postaje se danom potpisivanja pristupnice. Ukoliko se pristupnica potpiše do 31. oktobra tekuće godine, članarina se počinje naplaćivati od početka naredne godine i tada se stječu i sva prava po ovom pravilniku. Ukoliko se to desi poslije 31. oktobra tekuće godine, članarina se počinje naplaćivati početkom druge godine od potpisivanja pristupnice i tada se stječu sva prava po ovom pravilniku. Maloljetna djeca postaju članovi Zajednice čim jedan od njihovih roditelja potpiše pristupnicu.
 3. Članovi Islamske zajednice imaju jedinstvenu člansku knjižicu. Potvrdu o članstvu u IZBUŠ-u može izdati samo Sekretarijat IZBUŠ-a.

 

 1. Preseljenjem u drugi džemat zadržava se kontinuitet članstva, s tim da je član obavezan da o tome obavijesti Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj.
 2. Članovi koji više ne žele biti članovi Islamske zajednice, dužni su da o tome pismenim putem obavijeste Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj. Ukoliko se obavijest o istupanju potpiše do 31. oktobra tekuće godine, članarina se prestaje naplaćivati od naredne godine. Ukoliko se to desi poslije 31. oktobra tekuće godine, članarina se plaća i narednu godinu. Prava regulirana ovim pravilnikom ostvaruju se sve dok se naplaćuje članarina.
 3. Da bi se ponovo učlanili u Islamsku zajednicu, potrebno je potpisati novu pristupnicu.

  

ČLANARINA ISLAMSKE ZAJEDNICE

Član 3.

Članarina iznosi 0,7 % od bruto oporezovanih primanja. Članovi koji nemaju prihoda za oporezivanje plaćat će paušalnu članarinu u iznosu od 365 kr. godišnje na principu dobrovoljnosti. Osobe koje rade u drugim državama i čiji prihodi se ne oporezuju u Švedskoj plaćat će članarinu u iznosu od 0,7 % od svih prihoda za prethodnu godinu. Obje ove grupe su također obavezne potpisati pristupnicu.

Član 4.

Porezna uprava sredinom svakog mjeseca uplaćuje 1/12 godišnje članarine svih članova na račun Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj zadržava 8 % od ukupne članarine koju Porezna uprava uplati na račun IZBUŠ-a na ime članarine koju su džemati obavezni plaćati IZBUŠ-u, a preostala sredstva uplaćuje na račun matičnih džemata članova Islamske zajednice. 

PRAVA ČLANOVA ISLAMSKE ZAJEDNICE

Član 5.

Članovi Islamske zajednice imaju pravo na potpuno besplatne sve usluge pobrojane cjenovnikom usluga ovog pravilnika. Pored ovih pogodnosti, član Islamske zajednice bez dodatnih plaćanja ima pravo:

 • učestvovati u svim vjerskim obredima, programima i manifestacijama organiziranim u džematu,
 • na odgoj i obrazovanje djece kroz mektebsku nastavu,
 • koristiti prostorije džemata za privatne svečanosti vjerskog karaktera,
 • na pomoć po privatnim potrebama i diskretan razgovor s imamom u vezi bilo kojeg ličnog ili porodičnog problema i
 • biti biran u organe IZ ukoliko je minimalno tri godine član IZBUŠ-a.

Član Islamske zajednice dužan je brinuti se o svojoj zajednici, njenim potrebama i problemima.

Član 6.

Nijedan džemat ne može izvršiti vjersku uslugu licima koja nisu članovi Islamske zajednice sve dok ne izvrše uplatu preciziranu ovim pravilnikom.

Ovo se odnosi i na džemate u BiH.

Član 7.

Imam jednog džemata nema pravo izvršiti usluge članovima ili nečlanovima u drugom džematu bez prethodne pismene saglasnosti odbora tog džemata. Ukoliko dođe do kršenja ove

odredbe, IZBUŠ će džematu čiji je imam obavio uslugu obustaviti isplatu članarine ili neke druge dotacije u visini od 10 000 kr. i uplatiti je oštećenom džematu.

U slučaju da umrla osoba oporuči ko će obaviti dženazu ili neku drugu vjersku uslugu, džemati su dužni da u skladu s ovim pravilnikom to ispoštuju.

CJENOVNIK USLUGA

Član 8.

VJERSKE USLUGE NEČLANOVI ČLANOVI
Akika 2 000 0
Dova za sunnetluk 2 000 0
Vjenčanje 2 000 0
Ikrar dova 2 000 0
Dova za useljenje u kuću ili stan 2 000 0
Mevlud – Tevhid 2 000 0
Dženaza-namaz 3 000 0
OSTALE USLUGE
Gasul 5 000 0
Ćefini 2 000 0
Pomoć u organizaciji dženaze 2 000 0
Potvrda o kontroli valjanosti gasula 1 000 0

 

Član 9.

 1. Džemat izdaje potvrdu samo za usluge koje je izvršio.
 2. Ukoliko se prilikom dženaze traži samo usluga klanjanja dženaze, familija umrlog je dužna da od džemata pribavi potvrdu o kontroli valjanosti obavljenog gasula.

Prije izdavanja ove potvrde potrebno je da imam, ili neka druga osoba koju ovlasti džemat, prisustvuje obavljanju gasula. Za ovu uslugu, pored potvrde o kontroli valjanosti gasula, familija umrlog dužna je uplatiti i taksu za pomoć u organizaciji dženaze.

 1. Način raspodjele svih naplaćenih taksi za nečlanove određuje Izvršni odbor IZBUŠ-a posebnim aktom.

Član 10.

Ove cijene odnose se na usluge u mjestu u kojem imam živi. Ukoliko se usluga vrši izvan mjesta boravka imama, dodatno se plaćaju troškovi na osnovu pravila koja određuje Porezna uprava.

Ovaj pravilnik je usvojen na Skupštini Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, održanoj 2. 2. 2013. godine u Gislavedu. Posljednja izmjena usvojena je na Skupštini IZBUŠ-a 24. 3. 2018. Važeći je od dana usvajanja sve dok se ne izmijeni ili usvoji novi