Džematski odbor džemata Malmo:

 

 

Predsjednik odbora:   EMIR PRLJA

Imam džemata: HASAN-EF. JAŠAREVIĆ

Sekretar: IDRIZ-EF. KARAMAN

Blagajnik: MONTASER ENEIM

 

Članovi odbora:

ALEN-EF. DELIĆ

MEDINETA RAMOVIĆ

SARA BILALOVIĆ