Džematski odbor džemata Malmo:

 

 

Predsjednik odbora:   EMIR PRLJA

Imam džemata: prof. HASAN-EF. JAŠAREVIĆ

Sekretar: IDRIZ-EF. KARAMAN

Blagajnik:HARIS DURATOVIĆ

 

Članovi odbora:

MONTASER ENEIM

MEDINETA RAMOVIĆ

ASIM HADŽIMEŠINOVIĆ

Rezervni članovi:

ADNAN ZORLAK

ZILHA MUJKOVIĆ

EMINA MAŠIĆ