O džematu

BOŠNJAČKA ISLAMSKA ZAJEDNICA MALMÖ je počela sa radom jos 1992 godine. Radno vrijeme je svakim radnim danom od 11.00-15.00, te u vrijeme dnevnih namaza, subotom i nedjeljom u vrijeme vjerske pouke.

3 najbitnija faktora na kojima se bazira i oko kojih se odvijaju aktivnosti i rad bošnjacke islamske zajednice Malmö su:

Vjerski zivot u Švedskoj.
Kulturni život.
Nacionalni identitet

slika1