🔝Za muštuluka🔝

🔝Za muštuluka🔝

                                                                                                                                     🔝Za muštuluka🔝
Zaključno sa 01.03.2021.g. naš džemat broji 1900 punoljetnih članova.
Hvala Allahu, ovo je veliki uspjeh našeg džemata.
Allah, dž.š., ljude koji članarinu plaćaju, koji brinu o svom džematu i džamiji, koji su aktivni u svojim džamijama spominje u Objavi:
„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji klanjaju i zekat daju i nikoga se osim Allaha ne boje, oni su, nadati se, na pravom putu“. /Tevbe,18/
Poslanik, a.s., kaže: “Zaista je Allahova milost i pomoć sa džematom.”
Molimo Allaha Uzvišenog da nas pomogne, učvrsti i uputi na Pravi put, put zajedništva, džemata i sloge. Amin.
Elhamdu lillah!