DOBILI STE OD BANKE RENTU/KAMATU/ZARADU

DOBILI STE OD BANKE RENTU/KAMATU/ZARADU

DOBILI STE OD BANKE RENTU/KAMATU/ZARADU, za novac koji vam je na računu?
 
Općepoznato je da je kamata u islamu strogo zabranjena te da onaj koji kamatari,zarađuje od toga, prema Kur'anu, vodi rat protiv Allaha i Njegova Poslanika. Zarada koja se stiče kamatom je haram. Onaj koji je stekao zaradu kamatom dužan je osloboditi se te zarade tako što će je podijeliti u dobrotvorne svrhe.
 
UPLATITI MOŽETE U DOBROTVORNE SVRHE:
 
-ISLAMSKE ZAJEDNICE:
123 513 7906 swish
Meddelande: gåva/sadaka
 
-MERHAMET
123 024 1570 swish
Meddelande: gåva/sadaka
 
-Humanitarne organizacije u Švedskoj,
Budi Dio Hajra
123 6242 929
Meddelande: gåva/sadaka