HADŽ 2024

HADŽ 2024

Obavijest za HADŽ!
 
Ovim obavještavamo zainteresirane kandidate da će Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj ove godine organizirati odlazak na hadž.
Preliminarni polazak je 02. juna, a povratak 23. juna 2024.
Prijave se vrše isključivo na direktni link Ministarstva za hadž Saudijske Arabije:
Prijava počinje otvaranjem profila (Create Account). Po otvaranju profila ubacite tražene dokumente (kopija prve stranice pasoša i fotografija pasoškog formata sa svijetlom pozadinom, ukoliko imate bosanski pasoš potrebna je i kopija boravišne dozvole) te ispunite
sve druge podatke koji se traže.
 
Prilikom ispunjavanja traženih podataka kao datum dolaska u Saudijsku Arabiju navedite 02.06.2024., boravak u trajanju od 21 dan i broj leta TK98. Na pitanje o vakcini odgovorite sa „DA“ a vrsta vakcine protiv „meningitisa“.
 
Molimo vas da, nakon što vaša prijava bude verifikovana, na mejl adresu: kontakt@izb.se dostavite sljedeće: vašu mejl adresu, broj telefona, kopiju pasoša i fotografiju pasoškog formata.
U odgovoru na vaš mejl dostavit ćemo vam informaciju o uplati obaveznog depozita od 5.000 kr na račun Agencije.
 
NAPOMENA:
Kompletna organizacija odlaska na hadž je digitalizirana i kandidati moraju lično obaviti cijeli proces putem digitalne platforme Ministarstva za hadž Saudijske Arabije. Veoma je važno da redovno pratite svoj profil na internetu i da postupite shodno instrukcijama koje
dobijte putem svog profila.
Plaćanje se vrši direktno Ministarstvu za hadž Saudijske Arabije i to veoma brzo nakon verifikacije profila.
Za sada nemamo tačnu cijenu hadža, a pretpostavljamo da će biti u visini prošlogodišnje
cijene, tj. oko 110 000 kr. Molimo zainteresirane da se prijave što prije, jer je broj mjesta ograničen.
Kontakt telefoni za dodatne informacije: 0763 102 447, 0520 499 064, 0701 150 561