HADŽDŽ 2019.

HADŽDŽ 2019.

Obavijest, HADŽ 2019 

– Ovim putem obavještavamo zainteresirane kandidate za hadž da Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj i ove godine organizira odlazak na hadž.
Polazak na hadž je 28. jula, a povratak 18. avgusta.

– Za dobijanje vize potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

1. Pasoš koji važi još najmanje 6 mjeseci. Ukoliko pasoš nije švedski, potrebna je boravišna dozvola koja, također, važi još najmanje 6 mjeseci.
2. Personbevis, sa pečatom i originalnim potpisom službenog lica, na engleskom jeziku
3. Dvije fotografije pasoškog formata (bez naočala sa svijetlom pozadinom)
4. Žuti karton za vakcinu protiv meningitisa
5. Za žene mlađe od 45 godine, ukoliko im je mahrem (pratilac) muž, potrebno je dostaviti vjenčani list na engleskom jeziku, a ako je mahrem otac, brat ili sin, personbevis na engleskom jeziku koji potvrđuje rodbinsku vezu.
6. Popunjen i potpisan formular za prijavu za hadž (skinuti sa internet stranice IZBUŠ-a ili preuzeti u svom džematu)

Formular prijave za hadž, kopiju pasoša i dokaz o uplati akontacije od 10 000 kr. poslati odmah, a najkasnije do 24. maja 2019., na adresu Sekretarijata IZBUŠ-a ili na mail: kontakt@izb.se

Kompletna dokumentacija, uključujući i dokaz o uplati sredstava, mora stići u Sekretarijat IZBUŠ-a (Bosniakiska islamiska samfundet, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan), najkasnije do 28. juna 2019.

Uplate (överföring) se vrše na račun agencije broj: 83279 6943658366, kod Swedbank.

Napominjemo da su svi kandidati za hadž su, na osnovu novog zakona u Saudijskoj Arabiji, dužni da u predstavništivima ambasade ove zemlje u Stockholmu ili Göteborgu ostave otisak prstiju.
O terminu odlaska u ova predstavništva kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Cijena aranžmana je 50 000 SEK.

U cijenu je uračunato sljedeće:
– povratna avionska karta, takse i transporti u Saudijskoj Arabiji,
– smještaj u hotelima na bazi polupansiona,
– ihram i 5 litara zem-zema.

U cijenu nije uračunat kurban.

Napominjemo, također, da je broj mjesta ograničen i da prednost imaju oni kandidati koji se prvi prijave.

Osim toga, odlukom Ministarstva za hadž Saudijske Arabije, oni kandidati koji su hadž obavili u zadnjih pet godina, moraju uplatiti dodatnu taksu od ca. 5 000 kruna.

Kontakt telefon za dodatne informacije:
076 310 24 47 ili 0520 49 90 64