kandidiranje za organe džemata

kandidiranje za organe džemata

Es selamu alejkum!

Ovim vas obavještavamo da imate mogućnosti da kandidujete članove BIZ Malmo za izvršne organe našeg džemata.Kandidat mora da je najmanje tri godine član Islamske Zajednice.Obavezno napisati u prijedlogu za koji organ i za koju funkciju u tom organu.

Rok prijave do 20.01.2020. godine.

1. Predsjednik Odbora

2. Član Odbora

3. Član Revizione komisije

Prijedloge poslati kandidacionoj komisiji   na mail:
                imam@dzematmalmo.se

Godišnja skupština bit će održana u Nedjelju  26. 01. 2020. od 12:00

Mahsuz selam,

Vaš džemat, Malmo.