KURBAN 2020

KURBAN 2020

KURBAN 2020

Cijena ovogodišnjeg kurbana je 1.950 kruna.

Kurban se može uplatiti do 27. jula 2020.

Preko našeg džemata kurban možete uplatiti na sljedeći način:

Plus giro: 401 70 09-4
Swish: 123 513 7906 sa naznakom “Kurban”

uplatiti možete i u prostorijama našeg džemata, svakim radnim danom od: 11:00-18:00.

 1/3 mesa Vašeg kurbana u Sarajevu može preuzeti neko od Vaše rodbine ili prijatelja.
Potrebno je da samo prilikom uplate ostavite ime, prezime i broj telefona osobe koja će preuzeti kurbansko meso!

S obzirom da svako nije u mogućnosti da sam zakolje kurban, ovdje u Švedskoj je to čak i zabranjeno raditi pojedinačno, kurbani se uplaćuju u Islamsku zajednicu, koja vrši nabavku, klanje i raspodjelu kurbanskog mesa.

Pod nadzorom Islamske zajednice kurbani će se na terenu zaklati, a onda podijeliti povratnicima.
Naravno, veliki dio kurbanskog mesa stići će i u javne kuhinje, u humanitarne i druge potrebne institucije.

Posljednjih godina nabavka kurbana se vrši od povratnika i na taj način se stimulira i sam povratak.

Pozivamo Vas da zajedno učestvujemo u ovoj akciji i tako izvršimo svoju obavezu klanja kurbana!