MEKTEB ZA ODRASLE 2020/21.

MEKTEB ZA ODRASLE 2020/21.

Draga braćo, poštovane sestre.

imate više od 25 godina…

Želite naučiti klanjati?

Želite naučiti arapsko pismo?

Želite naučiti  pravila kod učenja Kur'ana?

i još mnogo toga lijepog kad nas vas očekuje………

 

Prijavite se u naš mekteb i školu Islama za odrasle na broj: 0769286203 ili lično kod Hasan efendije.

Školu Islama za hanume vodit će muallima Merjema, a za muškarce Hasan -ef.

Prijavite se  do: 05.09.2020.