Naše usluge

Usluge

Mevlud

Mevlud u našoj tradiciji uči se u mnogim prilikama. Prilikom useljenja u kuću/stan, završetak školovanja, početak nekog hairli projekte, rođenja djeteta itd. Preporuka je da se prouči kod kuće u porodičnom ambijentu.

Za više informacija obratite se našem imamu:  Hasan ef Jašarević 0769286203

Sunetluci

Jedna od roditeljskih dužnosti u odnosu na mušku djecu jeste i da ih osunnete. Kad je u pitanju dova nakon sunnetluka, roditelji su u mogućnosti da dovu čine lično ili da se obrate u našu zajednicu i angažuje našeg imama.

Vjersko savjetovanje

Za sve vaše duhovne i druge potrebe Islamska Zajednica Vam stoji na raspolaganju. Dovoljno je da nas kontaktirate putem maila: imam@dzematmalmo.se a mi ćemo se potruditi da Vam pomognemo ili uputimo na mjesta gdje možete dobiti adekvatnu pomoć.

Šerijatsko vjenjčanje

Šerijatsko vjenčanje u našoj Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj je legitimno po Božijem a i po zemaljskom – Švedskom zakonu. To znači da naši imami u Zajednici imaju dozvolu za vjenčanja (rätt att förrätta vigsel) i da su mladenci automatski vjenčani kako šerijatski tako i opštinski. Da bi izvršili pripremu za vjenčanje potrebno je da popunite formular i potrebno je pripremiti hindersprövningintyg i vigselintyg od Skatteverketa.

Za više informacija obratite se našem imamu:  Hasan ef Jašarević 0769286203

Akika – Nadijevanje imena

Nadijevanju imena djetetu treba pridati potpuno islamski karakter. To treba da bude jedna vrsta blagdana za roditelje i rodbinu djeteta. Slijedeći Poslanikovu tradiciju i sunnet dijete se okupa, lijepo obuče i namiriše i preda se imamu koji ga s Bismillom i tekbirom preuzima od majke ili oca i s njim se okreće prema Kibli, te mu lagahnim glasom prouči Ezan na desno a ikamet na lijevo uho. Poslije pručenog Ezana i Ikameta imam će proučiti odlomak iz Kur'ana, zatim učiniti dovu, koju će prisutni pratiti riječima “amin”, a po završetku dove će – po roditeljima ranije – odabrano ime glasno izgovoriti, pomilovati dijete po glavi poželivši mu dug i hairli, u islamu, život i čestitati roditeljima sina ili kćerku na ponos ummeta islama. Buharija bilježi, da bi ashabi svoju novorođenčad donosili u kuću Vjerovjesnika, da im on prouči Ezan, Ikamet, učini dovu i nadije ime. O svemu tome Poslanik kaže:
“U koga se rodi dijete, proučite mu Ezan na desno, a Ikamet na lijevo uho”.
Poslanik čak garantira da ono dijete kome se pruči ezan i ikamet da neće bolovati od jedne veoma opasne bolesti:
“Kome se rodi dijete pa mu prouči Ezan na desno a Ikamet na lijevo uho dijete neće oboljeti od padavice.”

Dženaza

U slučaju smrti nekog od vaših članova porodice kontaktirajte nas na broj  0769 28 62 03 i mi ćemo preuzeti brigu oko organizovanja dženaze i transporta do željenog mjesta.

Preko nas možete završiti kompletnu proceduru organizovanja dženaze i transporta mejta do određene lokacije.

Za članove džemata sve vjerske usluge su besplatne.

Svi plaćaju troškove pogrebnog društva Prije organizovanja dženaze potrebno je zakazati vrijeme u džematu i potpisati predračun troškova. 

Bošnjačka Islamska Zajednica Malmo je potpisala ugovor o saradnji sa Islamskim pokopnim društvom “Baner”  iz Malmea,  koji profesionano obavlja kompletnu uslugu opremanja i transporta umrle osobe unutar i izvan Švedske.

Klanje kurbana za novorođenče

Ko ima mogućnosti najbolje je da istovremeno sa učenjem: Ezana, Ikameta, nadjevanja imena i učenjem dove za zdravlje i sreću novorođenčeta, zakolje kurban. Po rođenju muškog djeteta kao uspomenu na Ibrahima i Ismaila a.s. a i kao redovni Muhamedov a.s. sunnet, put i običaj, sedmi, četrnaesti, dvadeset prvi, dvadeset osmi ili bilo koji dan u životu, po rođenju djeteta, za muško dijete zakolju se dva kurbana – bravčeta, a za žensko dijete jedan kurban. Povijest bilježi da je Poslanik s.a.v.s. zaklao kurbane kada su mu rođeni unuci Hasan i Husejn. O klanju kurbana po rođenju djeteta Vjerovjesnik kaže: “Kurban koji se zakolje sedmi dan na ime novorođenčeta jeste najbolja garancija za njegovu sreću, a ujedno time će od djeteta biti otklonjene manje nesreće”. Meso od ovog kurbana raspodijeli se na uobičajeni način na tri dijela: na rodbinu, komšije, sirotinju i svoju porodicu. S obzirom da se novorođenčetu prilikom akike odrezuje kosa to se po islamskim propisima podijeli sadaka u novcu, srebru ili zlatu za zdravlje i sreću djeteta “jer je sadaka najbolji štit od svih nesreća”, kaže Muhamed a.s.