ODLAZAK NA MANIFESTACIJU

ODLAZAK NA MANIFESTACIJU

Džemat Malmö organizuje odlazak na završnu mevludsku svečanost i jubilej Bemufa 29.10.2022. u Jönköping, za članove džemata Malmö.

Prijave i uplate (100 KR) na broj 0769286203.

Prijave do 16.10.2022.

PREDNOST IMAJU ČLANOVI DŽEMATA, TE OMLADINA BEMUF MALMÖ