POST 6 DANA ŠEVVALA

POST 6 DANA ŠEVVALA

Zašto bismo trebali postiti šest dana mjeseca ševvala?

S Allahovim imenom, Milostivim, Samilosnim. Ebu Ejub, r. a., prenosi da je Allahov Poslanik, a. s., rekao: „Ko isposti ramazan i posti još šest dana u ševalu kao da je postio cijelo vrijeme.“ (Muslim) To je zbog toga što se dobro djelo deseterostruko nagrađuje, pa se 30 dana ramazana računaju kao 300 dana, a šest dana ševala kao 60 dana.

Sam Poslanik, a. s., o tome kaže: „Post u ramazanu ravan je postu deset mjeseci, a post šest dana ševala je kao post dva mjeseca. Zajedno to je čitava godina posta.“ (Nesai)

Post šest dana u ševalu je mustehab – preporučen

Na temelju gornjeg hadisa većina učenjaka, uključujući Šafiju, Ahmeda i Ebu Hanifu, smatraju da je preporučeno (mustehab) postiti šest dana u ševalu. Postoji predanje koje indicira da je Ebu Hanifa smatrao pokuđenim post šest dana u ševalu. Međutim, istina je da je Ebu Hanife pokudio ponašanje običnog svijeta koji je post šest dana ševala smatrao obaveznim.

Da li se postiti šest dana ševala uzastopno dan za danom ili ne?

Imam Šafija i još neki islamski učenjaci smatraju preporučenim uzastopno postiti šest dana ševala odmah nakon Ramazanskog bajrama. Svoje mišljenje temelje na hadisu kojeg bilježi Taberani i drugi da je Allahov Poslanik, a. s., rekao: „Post šest uzastopnih dana nakon Ramazanskog bajrama je ravan postu cijele godine.“ Hanbelije i Hanefije, pak, smatraju da je svejedno da li će se postiti šest dana ševala uzastopno ili ne, jer je ovaj hadis izrazito slab (daif). Međutim, oni upozoravaju da se post šest dana u ševalu ne bi trebao odgađati do kraja mjeseca kako se ne bi izgubila velika nagrada predviđena za njega. Možda bi najbolje bilo, ako je neko u mogućnosti, da posti uzastopno šest dana ševala, dan za danom, jer bi se na taj način premostila razlika u stavovima islamskih učenjaka što je samo po sebi preporučeno.

Kombiniranje nijeta za propušteni post u ramazanu i posta šest dana u ševalu

Dozvoljeno je kombiniranje nijeta za propušteni obavezni post u ramazanu s dobrovoljnim postom šest dana u ševalu, s tim da je bolje napostiti propuštene dane ramazana, pa tek onda šest dana ševala. U tom slučaju je i nagrada veća.

Mudrost posta šest dana ševala

Vjernici imaju brojne koristi od posta šest dana u ševalu. Izdvojit ćemo neke.

Znak primanja. Post šest dana u ševalu jasan je znak da je Allah, dž. š., primio ramazanski post. Naime, jedan od znakova koji upućuju na to da je Allah, dž. š., prihvatio neko dobro djelo jeste ustrajnost i dosljednost u izvršavanju dotičnog djela.Ustrajnost na dobru sama po sebi je poželjna. Allahov Poslanik, a. s., je rekao da je Uzvišenom Allahu, dž. š., najdraže dobro djelo koje vjernik ustrajno čini.Znak zahvalnosti. Post šest dana ševala predstavlja izraz najdublje zahvalnosti za nagradu kojom Uzvišeni Allah, dž. š., daruje vjernike u vrijeme Ramazanskog bajrama. Nastavljajući s postom i nakon ramazana vjernik se trudi da bude onakav kavim je sebe opisao Allahov Poslanik, a. s., „zahvalni rob Božiji“. Zahvalnost je ključ napretka i sredstvo za osiguranje Božijeg blagoslova i dobra.Znak opredjeljenja za nastavak. Post šest dana ševala je znak opredjeljenja da će se sa zadovoljstvom nastaviti s robovanjem Allahu, dž. š., – i to ne samo kroz obavezne ibadete već i kroz dobrovoljne.

Šta ako neko nije u mogućnosti postiti šest dana ševala?

Ako neko nije u mogućnosti postiti šest dana ševala usljed neke poteškoće trebao bi donijeti čvrst nijet da bi postio ukoliko bi si poteškoća otklonila. Tada će ući pod okrilje Božije milosti i dobrote i dobiti nagradu kao da je postio šest dana ševala, jer je Vjerovjesnik, a. s., rekao: „Djela se cijene prema namjerama i čovjeku pripada ono što je namjeravao učiniti.“ (Buharija) Znak da je nečija namjera iskrena je to što će on čim nestane prepreke zbog koje nije izvršavao neki ibadet, požuriti da taj ibadet izvrši.

Preveo dr. hfz. Elvir Duranović