ZEKAT I VITRE (UPUTSTVA)

ZEKAT I VITRE (UPUTSTVA)

ZEKAT I SADEKATUL-FITR,
Ramazan 2020. godine

– Želimo Vas podsjetiti da svoje uplate zekata i vitara možete i ovog Ramazana izvršiti preko našeg Džemata, sve do bajrama.

Vaše uplate zekata i vitara možete izvršiti:
u prostorijama džemata ili
na džematski račun PG  401 70 09-4 ili
na swish broj 123 513 7906.

Ako se uplaćuje swish-om ili na račun molimo Vas napišite svrhu uplate. ( npr. zekat ili vitre)

Vitre su i ove godine 100 sek i 200 sek po osobi (zavisno od vašeg ekonomskog stanja).

Zekat obračunavate, također, prema vašem ekonomskom stanju. Nisab, odnosno najmanja količina novca na koju se daje zekat ove godine je oko 47.000 sek. Odnosno, ako je neko imao 47.000 sek ili više od toga čitavu godinu, onda na tu sumu daje 2,5 % na ime zekata.

Poznata nam je fetva Reisul-uleme da smo OBAVEZNI svoj zekat i sadekatu-fitr uplatiti u Bejtul-mal Islamske zajednice, to jest na blokove u džematima Islamske zajednice.

U slučaju da imate pitanja i nedoumica, javite se pa ćemo Vam pomoći i dati savjet.

Da vam Allah ukabuli post i sva druga dobra djela!